A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp thứ Sáu, HĐND xã Hòa Bình, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 06/7/2023 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã Hòa Bình. Hội đồng nhân dân xã đã tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân xã Hòa Bình, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, tham dự có 23/23 đại biểu Hội đồng nhân dân xã dự Kỳ hop: chủ tọa kỳ họp: ông A NgLinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã và bà Nguyễn Thị Phi Công, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

Đến dự kỳ họp có Ông Đỗ Hồng Quốc, Tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố ứng cử trên địa bàn xã; Bà Lê Thị Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã, các ông bà trong BTV-BCH Đảng ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; trưởng phó các ban ngành đoàn thể của xã: Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã; đại diện lãnh đạo các Trường học trên địa bàn xã, Trường thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận các thôn và đại diện đại biểu Đội thuế số 3: đại biểu Ban quản lý thủy lợi phụ trách địa bàn xã; đại biểu Ban thanh tra nhân dân Hòa Bình.

 Tại Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân xã Hòa Bình, khóa XII đã thực hiện các nội dung sau đây: Tại Kỳ họp thứ Sáu HĐND xã khóa XII đã nghe Thường trực HĐND xã thông qua báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm; Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết và quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Hòa Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND, ngày 4/8/2021 của HĐND xã Hòa Bình. Nghe UBND báo cáo kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo quyết toán Ngân sách năm 2022; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2022 và phương án phân bổ kết dư năm 2023; Tờ trình dự thảo Nghị quyết bài bộ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND, ngày 29/12/2021 về việc thống nhất giới thiệu vị trí đất cho Bna chỉ huy quân sự xã làm thao trường huấn luyện Dân quân xã Tô trình đề nghị phê duyệt bổ sung chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ quan trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bản xã Hòa Bình, Nghe các Ban của HĐND báo cáo thẩm tra về nội dung các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND xã trinh tại kỳ họp và bảo cáo chương trình hoạt động của các Ban trong 6 tháng cuối năm 2023. Thông báo tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQ Việt nam xã về công tác xây dựng chính quyền.

Bảo táo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri của Thường trực Hội đồng nhân dân xã trong đợt tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân xã khóa XII.

Kỳ họp đã dành phần lớn thời gian để đại biểu Hội đồng nhân dân thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn xoay quanh các vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm, những ý kiến được đại biểu chất vấn tại kỳ họp đã được Uỷ ban nhân dân xã giải trình, tiếp thu và dự kiến sẽ giải quyết trong thời gian tới.

- Qua thảo luận, Hội đồng nhân dân xã cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trình tại kỳ họp Hội

đồng nhân dân xã thống nhất đánh giá: Qua công tác giảm sát việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 về tinh hình hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cơ bản dạt so với nghị quyết, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, công tác thu, chi ngân sách địa phương dùng kế hoạch đế ra, tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân kịp thời, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định; bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới

Sau 01 buổi làm việc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ sáu, HĐND xã khóa XII, nhiệm kỷ 2021 – 2026 đã thông qua 8 Nghị quyết:

1. Nghị quyết, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết và Quy chế hoạt động của HĐND xã Hòa Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND, ngày 04/8/2021 và Quy chế hoạt động của HĐND xã Hoà Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

2. Nghị quyết về dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước trong năm 2024 của xã Hòa Bình,

3. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2022,

4. Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND, ngày 29/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã Hòa Bình về việc thống nhất giới thiệu vị trí đất cho Ban chỉ huy quân sự xã làm thao trường huấn luyện dân quân xã;

5. Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND xã Hòa Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

6. Nghị quyết phê duyệt bổ sung chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ quan trọng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn

2021-2025 trên địa bản xã Hòa Bình;

7. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung nguồn vốn (Dự kiến) gọi đầu từ mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của cơ quan trọng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Hòa Bình,

8. Về dự kiến phương án phân bố Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước

năm 2024 xã Hòa Bình: Kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2020 đã kết thúc thành công tốt đẹp; thường trực Hội đồng nhân dân xã Hòa Bình để nghị.

Thứ nhất: Sau kỳ họp lần thứ Sáu đề nghị Uỷ ban nhân dân xã khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023.

Thứ hai: Nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân xã trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - QPAN 6 tháng cuối năm 2023; đồng thời, rà soát, bổ sung các giải pháp phù hợp với tỉnh hình mới nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra của năm 2023, làm tiền để thuận lợi cho sự phát triển của các năm tiếp theo.

Thứ ba: Đối với các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại Kỳ họp được chất vẫn, phải nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa với công việc, đoàn kết thông nhất để giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm, đồng thời trả lời bằng văn bản cho cử tri và đại biểu biết những vấn đề đã được giải quyết để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu mà nhân dân tin tưởng, giao phó, thật sự là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của Nhân dân.

Thủ tư. Đối với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân xã, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã phải bám sát Nghị quyết của Đảng ủy. Hội đồng nhân dân xã thường xuyên phối hợp cùng UBMTTQ và các đoàn thể nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nhất là giám sát giữa hai kỳ họp, đặc biệt những lĩnh vực khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế được đại biểu và cử tri bức xúc, quan tâm, kiến nghị nhiều lần. Xây dựng kế hoạch cụ thể đối với các nội dung giám sát chuyên đề; tổ chức tiếp xúc cử tri đề bảo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã, trả lời ý kiến chất vấn và kiến nghị của cử tri đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân; tích cực tuyên truyền vận động cán bộ và Nhân dân gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã Hòa Bình.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 20
Tháng 09 : 556
Tháng trước : 1.212
Năm 2023 : 11.841